12,000 تومان

جديد
جديد
جديد
جديد
40,000 تومان

جديد
15,000 تومان

جديد
جديد
15,000 تومان

جديد
جديد
15,000 تومان

سورۀ مبارک یوسف در ادب فارسی و عربی جایگاهی ویژه و موقعیتی ممتاز دارد و سرگذشت یوسف نبی دستمایۀ خلق آثار بسیاری واقع شده است. سخنوران پارسی گو با پر رنگ کردن درون مایۀ غنایی آن این داستان را جولانگاه خلق تصویرها و بستری برای به کار بردن آرایه های ادبی ساخته اند.متصوفه آن را ابراز بیان اندیشه های متناسب با نحلۀ فکری خویش قرار داده و با ذکر تحلیل های عرفانی از آن سود جسته اند....

جديد
جديد
This limited offer ends in:
15% - جديد
245,000 تومان 208,250 تومان

جديد
20,000 تومان

وقوع یک جنگ جدید در خاورمیانۀ عربی انگار به یک عادت تبدیل شده است. این منطقه دوباره زیر سایۀ سنگین جنگی قرار گرفته که از همیشه خونبارتر و قساوت‌آمیزتر است. این بار پای باورها نیز به میان آمده است. هر جایی از  جهان عرب و جهان اسلام که بحرانی پدید آمده و یا خلأ قدرتی حاصل شده، پای پیکارجویان و جماعت‌های «جهادی» نیز به آنجا کشیده شده است.   این کتاب سعی دارد تا روند شکل‌گیری تاریخی جماعت‌های «جهادی» را از آغاز تا کنون بررسی و دلایل نقش‌‌آفرینی آن‌ها را در درون همین جوامع جست‌وجو کند. عبدا...

نمایش 1 تا 16 از 54 (4 صفحه)