15,500 تومان

جديد
19,000 تومان

9,000 تومان

جديد
جديد
جديد
45,000 تومان

                                                                                                                                            ...

جديد
28,000 تومان

جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
12,000 تومان

جديد
50,000 تومان

در مجلدات سه گانۀ کتاب خداوندان اندیشۀ سیاسی، که به قلم سه تن از استادان سرشناس علوم سیاسی نوشته شده، گزیده ای از متون اصلی بزرگ ترین صاحب نظران سیاسی عرضه شده است.این متون چنان تنظیم شده که در ضمن مطالعۀ آن ها پیوستگی متقابل میان بخش های مختلف افکار یک نویسنده و پیوند های تاریخی وی با اسلاف روشن گردد،ضمناً به هر کدام از عبارت و متون نقل شده یادداشت های روشنگری الحاق گردیده، تا خواننده را در درک مفهوم و اهمیت نظریه های مورد بحث یاری کند.جلد اول: از افلاطون تا ماکیاولیجلد دوم: از ماکیاولی تا بنتم...

نمایش 1 تا 16 از 57 (4 صفحه)