15,500 تومان

جديد
19,000 تومان

9,000 تومان

جديد
10,000 تومان

جديد
جديد
جديد
45,000 تومان

                                                                                                                                            ...

جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
30,000 تومان

کتاب جمهور افلاطون از بزرگ‌ترین آثار فلسفی و ادبی جهان است. در این اثر - که جلوه‌گاه نظر نقاد و افکار عمیق افلاطون فیلسوف یونانی است - میان سقراط و چند تن از جویندگان حقیقت گفت و شنودی درمی‌گیرد. در آغاز، سخن از مفهوم واقعی عدالت ایت. سقراط با برهان‌های روشن خود پرده‌های ابهام را از روی حقیقت عدالت به یک سو می‌زند و سپس در خیال، به جامعه‌ای عادل و کامل می‌پردازد، از سازمان و شکل حکومت و فضایل رهبران و تربیت افراد مدینۀ فاضلۀ خود سخن می‌گوید و سرانجام، دامنۀ گفت‌وگو را به بحث دربارۀ موجبات تباهی ...

نمایش 1 تا 16 از 59 (4 صفحه)