جديد
جديد
35,000 تومان

بررسی ها نشان می دهد که حاکمیت شرکتی یکی از با اهمیت ترین موضوعاتی است که توجه همگان را به خود جلب کرده است، به نحوی که میلیون ها مقاله و نوشته در سال های اخیر در این باره در مجلات معتبر دانشگاهی و حرفه ای چاپ شده و در مقام مقایسه با سایر موضوع های مرتبط با علوم انسانی و اجتماعی، و به ویژه بازارهای پول و سرمایه، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است....

جديد
جديد
16,000 تومان

سنت حکمرانی ایرانی سابقه ای مثال زدنی در تاریخ دارد؛ سابقه ای مملو از فراز و نشیب، پیروزی و شکست، و عدل و ظلم.با وجود چنین سابقه ای، ارزشیابی عملکرد سنتی نیکوست که حکومت را پاسخگو می سازد و پاسخگو می خواهد و مردم را آگاهانه در مقام پاسخ طلبی عادلانه و شایسته قرار می دهد....

جديد
30,000 تومان

19,500 تومان

جديد
جديد
جديد
22,000 تومان

کتاب هوش نوآوری به این پرسش پاسخ می دهد که چگونه می توانیم  کاری کنیم که افراد و سازمان ها به صورت نظام مند و پایدار نوآور باشند. کلید موفقیت نظام مند اطمینان از این موضوع است که شیوه ها و فرهنگ سازمانی سبب پرورش و تقویت تفکر نوآورنه می گردند. هدف این کتاب آن است که رهبرانی که بر تفکر نوآورانه تمرکز دارند از دریچه ای نو به این موضوع بنگرند؛ به ویژه در مورد این موضوع که چگونه می توانند ظرفیت نوآوری کارکنان و تیم های خود را افزایش دهند و تحقق بخشند....

13,500 تومان

نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)