جديد
65,000 تومان

قران حبشی نام یکی از پهلوانان عیار حماسه های منثور فارسی است که ابوطاهر طرسوسی ، شرح دلاوری ها و جهانگشایی های وی را در قرن ششم هجری در این کتاب آورده است. این شخصیت از جانب مادر حبشی خوانده می شده است.در واقع قران حبشی حماسۀ منثوری است در شرح کردارها و جهانگشایی‌های لشکر قبادشاه ساسانی به سرکردگی فرزندان وی، اردشیر و جهانگیر که در توران، کشمیر و هند اتفاق افتاده است.  اغلب حوادث و خطّ سیر روایت بر توصیف دلاوری‌ها و نبردهای عیّاری ایرانی به نام قِران حبشی متمرکز شده که عنوان این روایت داستا...

جديد
جديد
جديد
60,000 تومان

هزار سال نثر پارسی مجموعه‌ای از منتخبات برجستۀ نثر فارسی است که جریان تکامل هزارسالۀ نثر فارسی را  برای مخاطبان روشن می‌سازد. آغاز هر مدخل با چکیده‌ای از یکی از متون آثار فارسی از نظر خوانندگان می‌گذرد و سپس به شرح بخشی از آن اثر به ضمیمۀ لغات آن می‌پردازد....

جديد
18,000 تومان

این کتاب، که برگزیدۀ اشعار سر آمدان شعر در عصر طاهریان و صفاریان و سامانیان است، علاقه مندان را از مراجعه به بسیاری از مآخذ بی نیاز می کند.خوانندگان این کتاب با زندگینامۀ کوتاه شاعران و نمونه هایی از بهترین اشعار آنان آشنا می شوند.معانی برخی واژه ها و پاره ای توضیحات لازم و مفید به پایان هر قطعه افزوده شده و واژه ای مفصل نیز در آخر کتاب چاپ شده است....

جديد
21,000 تومان

شاهکارهای ادب فارسی در این مجموعه به طرزی نو برای استفادۀ علاقه مندان، به ویژه دبیران و دانشجویان، نشر می یابد.کوشش شده است متن ها هرچه درست تر نقل شوند و به حل دشواری های گوناگون آن ها هرچه بیشتر کمک شود تا خواننده بتواند، بی کمک استاد، معانی و دقایق را دریابد.نویسنده، ارزش کار او و همچنین مقام او در تاریخ ادب فارسی معرفی شده است.عرضه کنندگان، در تحقیق  و تألیف و تدریس سابقه و نام و نشان دارند و از وجهه و اعتبار برخوردارند.ناشر نیز به سهم خود می کوشد تا حاصل زحمات این محققان را از جهات فنی...

جديد
جديد
28,000 تومان

شاهکارهای ادب فارسی در این مجموعه به طرزی نو برای استفادۀ علاقه مندان، به ویژه دبیران و دانشجویان، نشر می یابد.کوشش شده است متن ها هرچه درست تر نقل شوند و به حل دشواری های گوناگون آن ها هرچه بیشتر کمک شود تا خواننده بتواند، بی کمک استاد، معانی و دقایق را دریابد.نویسنده، ارزش کار او و همچنین مقام او در تاریخ ادب فارسی معرفی شده است.عرضه کنندگان، در تحقیق  و تألیف و تدریس سابقه و نام و نشان دارند و از وجهه و اعتبار برخوردارند.ناشر نیز به سهم خود می کوشد تا حاصل زحمات این محققان را از جهات فنی...

جديد
155,000 تومان

فیه مافیه ـ که مجموعه گفتارهای شگفت و شیرین مولاناست ـ چهرۀ مهربان او را نشان می‌دهد که بر پوست تختی نشسته و با دیدۀ شفقت در حاضران نظر می‌کند و از صمیم جان ایشان را فرا می‌ خواند که بیا! آخر تا چند بیگانه‌ ای در میان تشویش‌ها و سوداها؟فیه مافیه با زبانی بی‌تکلف و پیراسته از زیورهای صوری، همان معانی مثنوی و دیوان شمس را  که قصۀ عشق مجنون و حدیث راه پرخون است  بازمی گوید، و مهم‌ترین خصلت آن القای حضور گوینده نزد خواننده است، چنان‌که گویی مولانا را می‌شنود و صدق و صفا و گرمی او را احساس ...

جديد
16,000 تومان

شاهکارهای ادب فارسی در این مجموعه به طرزی نو برای استفادۀ علاقه مندان، به ویژه دبیران و دانشجویان، نشر می یابد.کوشش شده است متن ها هرچه درست تر نقل شوند و به حل دشواری های گوناگون آن ها هرچه بیشتر کمک شود تا خواننده بتواند، بی کمک استاد، معانی و دقایق را دریابد.نویسنده، ارزش کار او و همچنین مقام او در تاریخ ادب فارسی معرفی شده است.عرضه کنندگان، در تحقیق  و تألیف و تدریس سابقه و نام و نشان دارند و از وجهه و اعتبار برخوردارند.ناشر نیز به سهم خود می کوشد تا حاصل زحمات این محققان را از جهات فنی...

جديد
12,500 تومان

شاهكارهاي ادب فارسي در اين مجموعه به طرزي نو براي استفادۀ علاقه‌مندان، به‌ويژه دبيران و دانشجويان، نشر مي‌يابد. كوشش شده است كه متن‌ها هرچه درست‌تر نقل شوند و به حل دشواري‌هاي گوناگون آن‌ها هرچه بيشتر كمك شود تا خواننده بتواند بي‌كمك استاد معاني و دقايق را دريابد. نويسنده، ارزش كار او و همچنين مقام او در تاريخ ادب فارسي نيز معرفي شده است. عرضه‌كنندگان در تحقيق و تأليف و تدريس سابقه و نام و نشان دارند و از وجهه و اعتبار برخوردارند. ناشر نيز به سهم خود کوشیده است تا حاصل زحمات اين محققان را از جها...

جديد
جديد
نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)