جديد
13,000 تومان

«تنها کاری که آدم لازم است بکند این است که چیزی بگوید که کسی ازآن سر در نیاورد، وآن وقت هرکاری که دلتان بخواهد برایتان انجام می دهند»عصیان علیه روابط، ارزش ها و عادت ها، یا رویارویی با اندوه معصومیت از دست رفته؛ناطور دشت هر دوی این هاست.به بیانی دیگر مواجهه با گونه ای تنهایی محتوم و تلاش برای تاب آوردن، چه بسا چونساز و کاری برای ادامۀ زیستن....

نمایش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)