جديد
6,000 تومان

نمایش نامۀ هدا گابلر در چهارده پرده تنظیم شده است که در آن برخی از صفات انسانی به بلیغ ترین وجهی جلوه کرده استو خواننده را متأثر می کند. این اثر قدرت ایبسن را در صورتگریچهره های زشت و کریه، نامردمی ها و خوی های ناپسند بشریبه خوبی نشان می دهد....

نمایش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)