جديد
155,000 تومان

فیه مافیه ـ که مجموعه گفتارهای شگفت و شیرین مولاناست ـ چهرۀ مهربان او را نشان می‌دهد که بر پوست تختی نشسته و با دیدۀ شفقت در حاضران نظر می‌کند و از صمیم جان ایشان را فرا می‌ خواند که بیا! آخر تا چند بیگانه‌ ای در میان تشویش‌ها و سوداها؟فیه مافیه با زبانی بی‌تکلف و پیراسته از زیورهای صوری، همان معانی مثنوی و دیوان شمس را  که قصۀ عشق مجنون و حدیث راه پرخون است  بازمی گوید، و مهم‌ترین خصلت آن القای حضور گوینده نزد خواننده است، چنان‌که گویی مولانا را می‌شنود و صدق و صفا و گرمی او را احساس ...

نمایش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)