جديد
جديد
14,000 تومان

جديد
79,000 تومان

جديد
15,000 تومان

جديد
جديد
جديد
25,000 تومان

این کتاب شامل مجموعۀ مطالعات و تحقیقاتی است که دربارۀ نخستین پادشاهان هخامنشی به عمل آمده است. حواشی معتبر و سودمند کتاب بر ارزش علمی آن می‌افزاید. در فصل مشروحی کتیبه‌های بیستون تجزیه و تحلیل شده و مؤلف طی آن خصوصیات و نقاط تاریک زندگی اجتماعی ایران باستان را روشن می‌سازد. در بخش دیگر، اوضاع سیاسی و مذهبی آن دوران فحص و تحقیق شده و از اسناد و مدارک عیلامی و بابلی و آرامی و مصری و یهود و کتیبه‌های هخامنشی و همچنین از آثار مورخان مشهور و معتبر و فلاسفۀ بزرگ یونانی استفاده شده است. منابع و مآخذ ای...

جديد
14,000 تومان

کتاب ایران در سپیده‌‌دم تاریخ، نوشتۀ جورج کمرون، یکی از مهم‌ترین و محققانه‌ترین آثاری است که تاریخ ایران باستان را تا آغاز مادها و هخامنشیان - یعنی آمدن آریاییان به ایران -  بازگو می‌کند. این کتاب در واقع سپیده دم تاریخ ایران است و از دورانی سخن می‌گوید که هنوز هم در ایران ناشناخته باقی مانده است. کتاب حاضر بررسی دقیقی است از تاریخ نخستین ایران و عیلام و آغاز روزگار آریاییان و به گونه‌ای تألیف یافته که هم برای پژوهندگان و هم خوانندگان عادی سودمند و فهم‌پذیر است....

جديد
25,000 تومان

بازیگران عصر طلایی نگاهی است انتقادی بر منش و رفتار سیاسی افراد سر شناس سیاسی و نظامی در دوران رضاخان.ابراهیم خواجه نوری روشی برگزیده که خوب و بد دیدگاه خود را بیان کرده و بر این باور است که برداشت های او نیز می تواند دستخوش خطا باشد. این کتاب با شیوه ای روایی و جذاب خواننده را با مسائل آن عصر آشنا می سازد....

جديد
جديد
14,000 تومان

جديد
نمایش 1 تا 16 از 79 (5 صفحه)