12,000 تومان

جديد
جديد
جديد
جديد
40,000 تومان

جديد
14,000 تومان

انديشه‌هاي دانشمند شهير ايراني، سيدحسين نصر، در مورد علم و فناوري از منظر اسلامي طي چند دهه به خوبي در غرب و جوامع اسلامي بسط يافته است. او اولين دانشجوي ايرانيِ دانشگاه ام. آي. تي و نخستين ايراني‌اي است که موفق به دريافت دکتري از دانشگاه هاروارد شده است. وي در غرب از اساتيدي همچون جرج سارتن، هري ولفسون و برنارد کوهن، و در ايران از محضر علامه طباطبايي، سيدابوالحسن رفيعي قزويني و سيدمحمد کاظم عصار بهره برده است.تخصص نصر تاريخ علم و فلسفه است و اکنون استادِ مطالعات اسلامي دانشگاه جرج واشنگتن است.ن...

جديد
15,000 تومان

جديد
جديد
15,000 تومان

جديد
جديد
15,000 تومان

سورۀ مبارک یوسف در ادب فارسی و عربی جایگاهی ویژه و موقعیتی ممتاز دارد و سرگذشت یوسف نبی دستمایۀ خلق آثار بسیاری واقع شده است. سخنوران پارسی گو با پر رنگ کردن درون مایۀ غنایی آن این داستان را جولانگاه خلق تصویرها و بستری برای به کار بردن آرایه های ادبی ساخته اند.متصوفه آن را ابراز بیان اندیشه های متناسب با نحلۀ فکری خویش قرار داده و با ذکر تحلیل های عرفانی از آن سود جسته اند....

جديد
جديد
جديد
20,000 تومان

سید جعفر شهیدی فرزند سید محمد، در سال ۱۲۹۷ هجری خورشیدی در یکی از محلات قدیمی شهر بروجرد به دنیا آمد.سید جعفر شهیدی دوران تحصیل ابتدایی و اندکی از متوسطه را در بروجرد و سپس ادامه آن را در تهران به انجام رساند. شهیدی در سال 1320 برای تحصیل علوم دینی و فقه و اصول راهی نجف شد و تحصیلات حوزوی را در شهر نجف تا حد رسیدن به درجه اجتهاد ادامه داد و پس از آن چند سالی در قم از محضر آیت‌الله بروجردی و بسیاری از مراجع و عالمان دین استفاده کرد.دکتر شهیدی نویسنده، مترجم، پژوهشگر، چهره ماندگار و شاگرد علامه ده...

نمایش 1 تا 16 از 57 (4 صفحه)